index
THÔNG TIN NGƯỜI THAM DỰ
Tên công ty
Công ty Cổ phần Truyền thông và Công nghệ BSE
Tên công ty(viết tắt)
BSE
Ngày thành lập:
2017-08-24
Vốn điều lệ
Địa chỉ
Số 27 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel:
0247 3000898
FAX:
Lịch sử hình thành
Lĩnh vực kinh doanh
Chiến lược phát triển