index
THÔNG TIN NGƯỜI THAM DỰ
Tên công ty
Công ty TNHH CO-WELL Châu Á
Tên công ty(viết tắt)
CO-WELL ASIA
Ngày thành lập:
2014-08-25
Vốn điều lệ
3.150.000.000
Địa chỉ
Tầng 5, Tòa nhà 3D, Phố Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tel:
(+84) 4 6297 3538
FAX:
Lịch sử hình thành
Lĩnh vực kinh doanh
Chiến lược phát triển