index
THÔNG TIN NGƯỜI THAM DỰ
Tên công ty
Công ty cổ phần Giải pháp Phần mềm Bình Minh
Tên công ty(viết tắt)
S3 Corp.
Ngày thành lập:
2007-07-12
Vốn điều lệ
10.000.000.000
Địa chỉ
307/12 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Tân Bình, Hồ Chí Minh
Tel:
848 35471411
FAX:
Lịch sử hình thành
Lĩnh vực kinh doanh
Chiến lược phát triển