index
THÔNG TIN NGƯỜI THAM DỰ
Tên công ty
Công ty Cổ phần FUJINET SYSTEMS
Tên công ty(viết tắt)
FUJINET SYSTEMS JSC
Ngày thành lập:
1996-10-01
Vốn điều lệ
66 tỷ đồng (gần 3 triệu USD)
Địa chỉ
Tòa nhà WASECO, số 10 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.
Tel:
(84-8) 38477000
FAX:
(84-8) 38475000
Lịch sử hình thành
Lĩnh vực kinh doanh
Chiến lược phát triển