index
THÔNG TIN NGƯỜI THAM DỰ
Tên công ty
Công ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Truyền Thông Đa Phương Tiện Sáng Kiến
Tên công ty(viết tắt)
IMT Solutions
Ngày thành lập:
2008-07-18
Vốn điều lệ
6,300,000,000 VNĐ
Địa chỉ
87 Nguyễn Minh Hoàng, Phường 12, Quận Tân Bình
Tel:
84 8 3811 7742
FAX:
84 3811 6980
Lịch sử hình thành
Lĩnh vực kinh doanh

Gia công phần mềm và tư vấn IT

Chiến lược phát triển

Tập trung đầu tư vào con người và hai thị trường Mỹ và Nhật Bản để phát triển.