index
THÔNG TIN NGƯỜI THAM DỰ
Tên công ty
Tập đoàn ITC
Tên công ty(viết tắt)
ITC group
Ngày thành lập:
2010-02-27
Vốn điều lệ
1,061,910,000 VND
Địa chỉ
Khu B tầng 15, Dannag Software Park, số 2 Quang Trung, Đà Nẵng, Việt Nam(
Tel:
+84-(0)511-3888-633
FAX:
+84-(0)511-3888-655
Lịch sử hình thành
Lĩnh vực kinh doanh

Phát triển phần mềm hệ thống

Phát triển ứng dụng

Phát triển offshore

Tư vấn bảo mật thông tin

Chiến lược phát triển