index
THÔNG TIN NGƯỜI THAM DỰ
Tên công ty
Công ty TNHH ANS Asia
Tên công ty(viết tắt)
ANS Asia Co., Ltd
Ngày thành lập:
2012-11-16
Vốn điều lệ
$100.000
Địa chỉ
Phòng 1008, Tầng 10, Tòa nhà CMC, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu
Tel:
04.379.55.212
FAX:
Lịch sử hình thành

A.N.S ASIA là công ty phát triển phần mềm hệ thống quản lý, là công ty con 100% vốn từ ANS Nhật Bản. A.N.S ASIA được thành lập vào đầu tháng 11/2012 và mục tiêu của chúng tôi là phát triển ra toàn châu Á.

Lĩnh vực kinh doanh

- Phát triển, sản xuất phần mềm

- Cung cấp nguồn nhân lực CNTT

- Tư vấn và thiết kế phần mềm cho doanh nghiệp


Chiến lược phát triển

- Cung cấp dịch vụ quản lý nguồn lực cho các doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, doanh nghiệp Nhật Bản

- Mở rộng thêm các chi nhánh tại Đà Nẵng và một số nước khu vực Đông Nam Á.

- Tăng số lượng nhân viên năm 2015 là 60 người

- Tuyển chọn những nhân viên có thành tích xuất sắc cử sang đào tạo tại Nhật Bản