index
THÔNG TIN NGƯỜI THAM DỰ
Tên công ty
Công ty TNHH phần mềm DTS Việt Nam
Tên công ty(viết tắt)
DTS
Ngày thành lập:
2014-04-23
Vốn điều lệ
1.200.000USD
Địa chỉ
P1805, tầng 18, tòa nhà Ladeco, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
Website
Tel:
0437620150
FAX:
0437620151
Lịch sử hình thành
Lĩnh vực kinh doanh

Software development and BPO

Chiến lược phát triển