index
THÔNG TIN NGƯỜI THAM DỰ
Tên công ty
Công ty TNHH Datasection Việt Nam
Tên công ty(viết tắt)
Datasection VietNam Co.,Ltd
Ngày thành lập:
2013-06-27
Vốn điều lệ
700.000.000 VND
Địa chỉ
Tầng 5, tòa nhà Technosoft, Duy Tan, Cau Giay, Ha Noi
Tel:
04 6294 1359
FAX:
Lịch sử hình thành

Thành lập tháng 6 năm 2013

Lĩnh vực kinh doanh

Nghiên cứu phát triển, tư vấn

Chiến lược phát triển

Thông qua dữ liệu mạng xã hội đưa ra những rủi ro, điều tra thị trường, giúp doanh nghiệp tăng được lợi ích của mình