index
THÔNG TIN NGƯỜI THAM DỰ
Tên công ty
Công ty TNHH MDI ASTEC VN
Tên công ty(viết tắt)
MAV
Ngày thành lập:
2012-03-20
Vốn điều lệ
500,000USD
Địa chỉ
Tầng 17, tòa nhà VIT, 519 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Tel:
04-3724 6889
FAX:
04-3724 6887
Lịch sử hình thành
Lĩnh vực kinh doanh

 Phát triển và sản xuất phần mềm

Chiến lược phát triển