index
THÔNG TIN NGƯỜI THAM DỰ
Tên công ty
Công ty cổ phần VNEXT
Tên công ty(viết tắt)
V-Next
Ngày thành lập:
2008-01-28
Vốn điều lệ
1000000000
Địa chỉ
Phòng 1407 - 34T - Trung Hòa Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội
Website
Tel:
04 2221 0467
FAX:
04 2221 2802
Lịch sử hình thành
Lĩnh vực kinh doanh
Chiến lược phát triển