index
THÔNG TIN NGƯỜI THAM DỰ
Tên công ty
Công ty TNHH ISB Việt Nam
Tên công ty(viết tắt)
IVC
Ngày thành lập:
2003-12-30
Vốn điều lệ
1,000,000 USD
Địa chỉ
Tòa nhà Etown 2, Tầng 3, Phòng 3.1-3.2-3.8-3.9, 364 Cộng Hòa, Quận Tân Bình
Tel:
0838127145
FAX:
0838127148
Lịch sử hình thành

-   2003.12.30:Thành lập ISB VIETNAM CORPORATION với khởi đầu có 15 nhân viên

-   2006.03:Đạt được 50 nhân viên

-   2007.1.30:Điều chỉnh tăng vốn đầu tư từ 220,000 USD à 1,000,000 USD

-   2007.03:Chuyển văn phòng, Khuếch trương diện tích từ 714㎡ à 1,141 ㎡

-   2007.10: Đạt được 100 nhân viên

-   2008.04: Đạt chứng chỉ CMMI Level 3

-   2008.06: Đạt chứng chỉ ISMS(ISO27001)

-   2008.12: Đổi tên thành ISB VIETNAM Co., Ltd.

-   2010.01: Thiết lập phòng Lab cho (※) OESF trong công ty

   ※Open Embedded Software Foundation

-   2010.09: Trở thành hội viên chính thức đầu tiên của OESF tại Việt Nam

- 2011.06: Thành lập chi nhánh IVC tại Hà Nội

 

Lĩnh vực kinh doanh

 

■ Lĩnh vực chính
-   Phát triển các ứng dụng cho Mobile, Smartphone và các ứng dụng cho mạng xã hội
-   Phát triển Phần mềm Nhúng, phần mềm kiểm soát truyền thông
-   Phát triển các ứng dụng nghiệp vụ cho Doanh nghiệp
■ Hình thức phát triển
-   Thực hiện phát triển dựa trên dự ánphát triển trong phòng thí nghiệm (Lab). Đối với một dự án lâu dài, khách hàng cũng có thể yêu cầu xây dựng phòng Lab riêng chuyên phục vụ chuyên môn của dự án.
o   ① Hình thức phát triển theo dự án: căn cứ trên ước tính của từng trường hợp cụ thể để lập nhóm và phát triển dự án. Phù hợp với các dự án thử nghiệm hoặc dự án có thời gian thực hiện ngắn.
o   ② Hình thức thực hiện phòng Lab: cung cấp nhân viên, nhóm nghiên cứu phát triển chuyên nghiệp cho khách hàng theo thời hạn hợp đồng trong thời gian dài.
-   Tư vấn và thiết kế hệ thống.
- Thực hiện phát triển theo mô hình Waterfall, Agile.
Chiến lược phát triển

Bước 1: Trung tâm gia công phát triển Phần mềm cho thị trường Nhật Bản

Bước 2: Phát triển thêm thị trường nội địa Việt Nam

Bước 3: Căn cứ phát triển sản xuất cho thị trường Asean, Trung Quốc, Án Độ

->  Trở thành Doanh nghiệp Toàn cầu hóa