index
THÔNG TIN NGƯỜI THAM DỰ
Tên công ty
Công ty cổ phần Viễn thông – Tin học – Bưu điện (CT-IN)
Tên công ty(viết tắt)
Ngày thành lập:
2012-10-18
Vốn điều lệ
Địa chỉ
Số 158/2 phố Hồng Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Email:
Tel:
0438634597
FAX:
Lịch sử hình thành
Lĩnh vực kinh doanh
Chiến lược phát triển