index
THÔNG TIN NGƯỜI THAM DỰ
Tên công ty
Công ty Cổ phần Công nghệ Tâm Hợp Nhất (Unitech)
Tên công ty(viết tắt)
Ngày thành lập:
2012-10-18
Vốn điều lệ
Địa chỉ
Tầng 7, Công viên Phần mềm Đà Nẵng, số 2 Quang Trung, TP Đà Nẵng
Tel:
0511 3888 747
FAX:
0511 3888 746
Lịch sử hình thành
Lĩnh vực kinh doanh
Chiến lược phát triển