index
THÔNG TIN NGƯỜI THAM DỰ
Tên công ty
Công ty Cổ phần Sao Mai (Saomai JSC)
Tên công ty(viết tắt)
Ngày thành lập:
2012-10-16
Vốn điều lệ
Địa chỉ
Tầng 4, tòa nhà Housing, số 372, đường Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tel:
(+844) - 3 553 6508
FAX:
Lịch sử hình thành
Lĩnh vực kinh doanh
Chiến lược phát triển