index
THÔNG TIN NGƯỜI THAM DỰ
Tên công ty
Công ty Cổ phần Phần mềm FPT (FPT Software)
Tên công ty(viết tắt)
Ngày thành lập:
2012-10-16
Vốn điều lệ
Địa chỉ
Tầng 10, Tòa nhà FPT Cầu Giấy - Lô B2, Cụm sản xuất tiểu thủ công nghiệp và Công nghiệp nhỏ Cầu Giấy, Đường Phạm Hùng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Tel:
(+844) - 3 768 9048
FAX:
Lịch sử hình thành
Lĩnh vực kinh doanh
Chiến lược phát triển