index
THÔNG TIN NGƯỜI THAM DỰ
Tên công ty
Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT (HPT)
Tên công ty(viết tắt)
Ngày thành lập:
2012-10-16
Vốn điều lệ
Địa chỉ
60 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.
Email:
Tel:
(84 8) 38 458 518
FAX:
(84 8) 38 458 516
Lịch sử hình thành
Lĩnh vực kinh doanh
Chiến lược phát triển