index
THÔNG TIN NGƯỜI THAM DỰ
Tên công ty
Công ty TNHH Giải pháp NEC Việt Nam (NEC)
Tên công ty(viết tắt)
Ngày thành lập:
2012-10-15
Vốn điều lệ
Địa chỉ
Phòng 508, tòa nhà Mặt trời Sông hồng, số 23 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel:
(+84)-4-3933-3585~7
FAX:
Lịch sử hình thành
Lĩnh vực kinh doanh
Chiến lược phát triển