index
THÔNG TIN NGƯỜI THAM DỰ
Tên công ty
Công ty Cổ phần Phần mềm Luvina (LUVINA JSC)
Tên công ty(viết tắt)
Ngày thành lập:
2012-10-15
Vốn điều lệ
Địa chỉ
Số 1001, đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Tel:
(+844) - 3 793 1104
FAX:
Lịch sử hình thành
Lĩnh vực kinh doanh
Chiến lược phát triển