index
THÔNG TIN NGƯỜI THAM DỰ
Tên công ty
Công ty Cổ phần Công nghệ NCS (NCS)
Tên công ty(viết tắt)
Ngày thành lập:
2012-10-15
Vốn điều lệ
Địa chỉ
Tầng 6, số 66 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Tel:
(+844) 37164181
FAX:
Lịch sử hình thành
Lĩnh vực kinh doanh
Chiến lược phát triển