index
会員詳細情報
社名
Công ty cổ phần Viễn thông – Tin học – Bưu điện (CT-IN)
略称
設立日
2012-10-18
資本金
住所
Số 158/2 phố Hồng Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
メールアドレス
ホームページURL
電話番号
0438634597
ファックス番号
会社履歴
事業形態
現在の主な市場