index
会員詳細情報
社名
Công ty Cổ phần Công nghệ Tâm Hợp Nhất (Unitech)
略称
設立日
2012-10-18
資本金
住所
Tầng 7, Công viên Phần mềm Đà Nẵng, số 2 Quang Trung, TP Đà Nẵng
メールアドレス
ホームページURL
電話番号
0511 3888 747
ファックス番号
0511 3888 746
会社履歴
事業形態
現在の主な市場