index
会員詳細情報
社名
Công ty Cổ phần Phần mềm FPT (FPT Software)
略称
設立日
2012-10-16
資本金
住所
Tầng 10, Tòa nhà FPT Cầu Giấy - Lô B2, Cụm sản xuất tiểu thủ công nghiệp và Công nghiệp nhỏ Cầu Giấy, Đường Phạm Hùng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
メールアドレス
ホームページURL
電話番号
(+844) - 3 768 9048
ファックス番号
会社履歴
事業形態
現在の主な市場