index
会員詳細情報
社名
Công ty TNHH Giải pháp NEC Việt Nam (NEC)
略称
設立日
2012-10-15
資本金
住所
Phòng 508, tòa nhà Mặt trời Sông hồng, số 23 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
メールアドレス
ホームページURL
電話番号
(+84)-4-3933-3585~7
ファックス番号
会社履歴
事業形態
現在の主な市場
ニュース
2019年05月28日
2019年05月16日
2019年05月16日
関連リンク
アクセス数