index
会員詳細情報
社名
Công ty Cổ phần Phần mềm Luvina (LUVINA JSC)
略称
設立日
2012-10-15
資本金
住所
Số 1001, đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
メールアドレス
ホームページURL
電話番号
(+844) - 3 793 1104
ファックス番号
会社履歴
事業形態
現在の主な市場