Ông Takeo NAKAJIMA

Trưởng đại diện JETRO Hà Nội

Ông Takeo NAKAJIMA

Trưởng đại diện JETRO Hà Nội

Biography

Ông Takeo NAKAJIMA

Trưởng đại diện JETRO Hà Nội

 

Giới thiệu ngắn Doanh nghiệp:

Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) được thành lập năm 1958, tiến hành nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư. Với mạng lưới rộng khắp gồm 48 văn phòng ở trong nước và 74 văn phòng tại nước ngoài, JETRO nỗ lực xúc tiến hoạt động đầu tư vào Nhật Bản, hỗ trợ xuất nhập khẩu, đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp Nhật Bản, tiến hành các cuộc điều tra thị trường. Tại Việt Nam, JETRO có hai văn phòng đại diện ở Hà Nội và Hồ Chí Minh, xúc tiến hoạt động giao lưu kinh doanh giữa Việt Nam và Nhật Bản

Ngành nghề kinh doanh:

Tổ chức chính phủ

Các sản phẩm dịch vụ chính:

Hoạt động hỗ trợ xúc tiến thương mại, đầu tư

All session by Ông Takeo NAKAJIMA