Ông Stanley Eu

Giám đốc Công ty Parasoft Khu vực Đông Nam Á

Ông Stanley Eu

Giám đốc Công ty Parasoft Khu vực Đông Nam Á

Biography

Ông Stanley Eu

Giám đốc Công ty Parasoft Khu vực Đông Nam Á

Ông Stanley Eu là Giám đốc khu vực Parasoft Đông Nam Á. Stanley đã ở trong ngành CNTT hơn 20 năm trước khi bắt đầu làm việc tại GE Information Services (nay là GXS) và sau đó gia nhập Progress Software. Ông là Giám đốc khu vực của Parasoft tại Singapore từ năm 2005 và giám sát việc tái cấu trúc thành Parasoft Đông Nam Á vào năm 2014.

Stanley lãnh đạo của  tập trung vào phát triển và thực hiện các chiến lược kinh doanh nêu bật những lợi ích của Thử nghiệm liên tục về Chất lượng và An ninh. Parasoft Đông Nam Á đã hoạt động tại Malaysia, Phillipnes, Indonesia, Thái Lna, Việt Nam, Campuchia và gần đây nhất là Myanmar. Ông đã giúp nhiều tập đoàn đa quốc gia và công ty quan tâm tới Chất lượng và Bảo mật nâng cao năng suất và phát triển bền vững, sử dụng những giải pháp đa dạng từ Parasoft. Ông đã tham gia và trình bày ở nhiều sự kiện trong khu vực như EDN Asia (SG & MY), ITARC & BITAS Conferences (SG & MY), Banking Cambodia (CM) Security World (VN), ASEAN Banker (VN), eGov Symposium (VN), Interpol World and Govware (SG).

All session by Ông Stanley Eu