Ông Nguyễn Tuấn Đức

Giám đốc AimeNext, VNEXT Holding

Ông Nguyễn Tuấn Đức

Giám đốc AimeNext, VNEXT Holding

Biography

Họ và tên: NGUYỄN TUẤN ĐỨC

Chức vụ:  CEO

Tên công ty: AimeNext

Tiểu sử

TS. Nguyễn Tuấn Đức là Tổng Giám đốc Công ty AimeNext, đồng thời cũng là Tổng Giám đốc Công ty Aimesoft từ năm 2018. Trước khi làm việc tại AimeNext/Aimesoft, TS. Đức có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu tại các công ty Internet lớn ở Tokyo, Nhật Bản

Chủ đề

Các xu hướng hợp tác nghiên cứu và phát triển AI giữa doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản

Tóm tắt

Bài trình bày này sẽ khái quát các xu hướng hợp tác nghiên cứu và phát triển Trí tuệ nhân tạo (AI) giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản trong thời gian gần đây. Thế mạnh của Việt Nam, Nhật Bản; các công nghệ và một số ví dụ về các dự án thực tế cần thiết có sự hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản sẽ được đề cập.

All session by Ông Nguyễn Tuấn Đức