Ông Nguyễn Trung Thành

Chủ tịch Công ty Sota Tek

Ông Nguyễn Trung Thành

Chủ tịch Công ty Sota Tek

Biography

Họ và tên: NGUYỄN TRUNG THÀNH ( TEDDY NGUYEN )

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Tên công ty: SotaTek JSC

Tiểu sử

– Co-founder & CBO of icetea.io

– Co-founder & Former CSO of Alladins

– Former Chief representative of Paradigm Shift Vietnam

– Former R&D Engineer at Saltlux Ltd and Sofiamedix JSC

– Founder of Vietnam – Japan Community

………

Chủ đề

Kinh nghiệm hợp tác với doanh nghiệp Nhật trong lĩnh vực blockchain, AI………

Tóm tắt

Thuận lợi và khó khăn trong hợp tác với doanh nghiệp Nhật. Hướng đi tìm kiếm giải  pháp hiệu quả hơn….

All session by Ông Nguyễn Trung Thành