Ông Nguyễn Tấn Minh

Phó giám đốc công ty GMO-Z.com RUNSYSTEM JSC

Ông Nguyễn Tấn Minh

Phó giám đốc công ty GMO-Z.com RUNSYSTEM JSC

Biography

Họ và tên: NGUYỄN TẤN MINH

Chức vụ: Phó Tổng Gám đốc  – Công ty GMO-Z.com RUNSYSTEM JSC

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

Năm 1999 du học sinh Nhật Bản theo học bổng của Bộ giáo dục Nhật (MEXT)

Năm 2000 vào học tại trường cao đẳng Kumamoto

Năm 2003 vào học tại trường Đại học công nghệ Tokyo (Tokyo Institute of Technology)

Năm 2005 vào học Master tại Đại học công nghệ Tokyo

Tháng 5/2005 thành lập công ty RUNSYSTEM, đảm nhiệm chức danh phó giám đốc

Năm 2007 tốt nghiệp Master tại Đại học công nghệ Tokyo

Tháng 8/2007 thành lập chi nhánh RUNSYSTEM tại Nhật bản, đảm nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh

Tháng 12/2014 trở về Việt Nam

All session by Ông Nguyễn Tấn Minh