Ông Nguyễn Phước Thuận

Trưởng bộ phận phát triển Div.SSU3, Hybrid Technologies Việt Nam

Ông Nguyễn Phước Thuận

Trưởng bộ phận phát triển Div.SSU3, Hybrid Technologies Việt Nam

Biography

Ông NGUYỄN PHƯỚC THUẬN

Trưởng bộ phận phát triển Div.SSU3

Giám Đốc Trung Tâm Đào Tạo

Công ty: Hybrid Technologies Việt Nam

 

Học vấn:

Đại học Iwate

Lịch sử làm việc:

– 11/2008 ~ 2/2013: Unitech –  Communicator/Phát triển nghiệp vụ

– 05/2013 ~ 03/2015: HRI Vietnam –Đào tạo nhân sự/Tư vấn doanh nghiệp

– 04/2015 ~ 02/2019: Recruit – Communicator

– 03/2019 ~ Hiện tại: Evolable Asia Solutions – Trưởng bộ phận phát triển

– 05/2019 ~ Hiện tại: Hybrid Technologies Việt Nam – Giám đốc trung tâm đào tạo(kiêm nhiệm)  

All session by Ông Nguyễn Phước Thuận