Ông Nguyễn Đức Hòe

Hiệu trưởng Trường Nhật Ngữ Đông Du

Ông Nguyễn Đức Hòe

Hiệu trưởng Trường Nhật Ngữ Đông Du

Biography

ÔNG NGUYỄN ĐỨC HÒE

Chức vụ: Hiệu trưởng

Trường Nhật Ngữ Đông Du

Tiểu sử:

DU HỌC TẠI NHẬT

Du học Nhật Bản từ 4/1959 tới 12/1973

Tốt nghiệp Bachelor of Science tại Đại Học Kyoto năm 1964

Tốt nghiệp Master of Science tại Trường Cao học Đại Học Tokyo 1967

Giảng viên Việt ngữ tại Đại học Ngoại ngữ Tokyo

Về nước tháng 1/1974

CÁC VIỆC ĐÃ LÀM TẠI NHẬT

04/1964 -1967: Mở các lớp kèm thêm về Nhật ngữ và Luyện thi cho Sinh viên tư phí Việt Nam tại Tokyo.

07/1967 -1976: Mở Đông Du Học xá (cư xá Sinh viên Việt Nam) tại Tokyo.

07/1973 -1975: Thành lập Quỹ Học bổng Huynh Đệ (tiền thân của Quỹ Học bổng Lá xanh ngày nay)

 

THỜI GIAN Ở VIỆT NAM

01/1974 – 03/1974: Phó Giám đốc Trung tâm Đầu tư và Dịch vụ Chính quyền Miền Nam cũ.

06/1974 – 04/1975: Giám đốc Hành chánh và Tài Chánh Viện Đại học Vạn Hạnh, Sáng lập viên kiêm Khoa Trưởng Khoa Khoa học Ứng dụng, Viện Đại học Vạn Hạnh.

02/1976 – 1982: Kỹ sư, Trưởng Phòng Kỹ thuật, Quản đốc Phân xưởng Công ty Giấy Kissme.

02/1988 – 3/1991: Giám đốc Khu Chế xuất Saigon

04/1991 – tới nay: Thành lập trường Nhật ngữ Đông Du, Hiệu Trưởng.

04/1992 – tới nay: Tổ chức Chương trình Du học Đông Du.

04/1992 – tới nay: Trưởng ban điều hành Quỹ Học bổng Lá Xanh, Mai Vàng.

04/1993 – tới nay: Đại diện Hiệp Hội Tu Nghiệp Kỹ thuật Hải ngoại Nhật Bản (AOTS) tại Việt Nam.

04/2000 – tới nay: Chủ tịch Hội Đồng Quản trị Đại học Dân lập Hùng Vương.

2004 – tới nay: Cố vấn danh dự hiệp hội HIDA.

2007 – tới nay: Chủ tịch hiệp hiệp hỗ trợ du học sinh Đông Du

CÁC BẰNG KHEN GIẢI THƯỞNG

Bẳng khen của tổng lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh vì những đóng góp thúc đẩy quan hệ Việt Nam- Nhật Bản.

Bằng khen của Bộ Ngoại giao Nhật cho các cá nhân có đóng góp đặc biệt cho Nhật Bản.

All session by Ông Nguyễn Đức Hòe