Bà Junko Kawauchi

Phó Chủ tịch, Ban Đối ngoại, Hiệp hội Công nghiệp Dịch vụ CNTT Nhật Bản (JISA)

Bà Junko Kawauchi

Phó Chủ tịch, Ban Đối ngoại, Hiệp hội Công nghiệp Dịch vụ CNTT Nhật Bản (JISA)

Biography

Bà Junko Kawauchi

Phó Chủ tịch, Ban Đối ngoại, Hiệp hội Công nghiệp Dịch vụ CNTT Nhật Bản (JISA)

All session by Bà Junko Kawauchi