Lộ trình thành công của ngành Dịch vụ Gia công xuất khẩu phần mềm

22 Th10 2019
10:05 - 10:15

Lộ trình thành công của ngành Dịch vụ Gia công xuất khẩu phần mềm

Bà Vicky Chan, Phó Chủ tịch kiêm Đại diện CN Nhật Bản, NashTech Nhật Bản