Chuyên đề 1: Hợp tác CNTT Việt – Nhật trong xu hướng công nghệ mới (AI, Blockchain, Big Data, AIoT, RPA…)

Chuyên đề 1: Hợp tác CNTT Việt – Nhật trong xu hướng công nghệ mới (AI, Blockchain, Big Data, AIoT, RPA…)

Báo cáo chuyên đề: Các xu hướng hợp tác nghiên cứu và phát triển AI giữa doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản”

Ông Nguyễn Tuấn Đức, Giám đốc AimeNext, VNEXT Holding

Chủ trì: Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Lãnh đạo Ủy ban Hợp tác CNTT Việt Nam – Nhật Bản (VJC), Chủ tịch Công ty NAL

Khách mời:

  • Ông Norikiro Muratake, Tổng Giám đốc NTT Data Việt Nam
  • Ông Nguyễn Tuấn Đức, Giám đốc AimeNext, VNEXT Holding
  • Ông Nguyễn Trung Thành, Chủ tịch Công ty Sota Tek
  • Ông Trương Minh Hiếu, trưởng bộ phận R&D, FPT Đà Nẵng
  • Ông Daisuke Kimura, Giám đốc điều hành, Công ty Series A Nhật Bản