Liên hệ

HIỆP HỘI PHẦN MỀM VÀ DỊCH VỤ CNTT VIỆT NAM (VINASA)

Tầng 11, tòa nhà Cung Trí Thức Thành phố, 01 Tôn Thất Thuyết, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

ĐT: 024 3577 2336/38.

Fax: 024 3577 2337.

Email: contact@vinasa.org.vn

Website: www.vinasa.org.vn