JAPAN ICT DAY 2019

21 - 25 Oct 2019  |  Da Nang

Chủ đề: HỢP TÁC CNTT VIỆT – NHẬT THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI SỐ

Diễn giả

CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ

Day 1
22 Th10 2019
08:00 - 08:30

Đăng ký đại biểu

8:30-9:00

Phiên khai mạc

Phát biểu khai mạc

Ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND Đà Nẵng; Ông Lê Quang Lương, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác CNTT Việt Nam – Nhật Bản (VJC)
Ông Lê Trung Chinh*
Ông Lê Quang Lương

Phát biểu chào mừng

Ông Takeo NAKAJIMA, Trưởng đại JETRO Hà Nội; Ông Seiichi Ito, Phó Chủ tịch Ủy Ban HTQT, JISA, CEO Tập đoàn Amiya 
Ông Takeo NAKAJIMA
Ông Seiichi Ito

Cập nhật tổng quan và nhu cầu của ngành CNTT Nhật Bản

Bà Junko Kawauchi, Phó Chủ tịch Ban Hợp tác Quốc tế, JISA
Bà Junko Kawauchi

Các chính sách, chương trình thu hút đầu tư, ưu đãi cho doanh nghiệp CNTT

Ông Trần Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng
Ông Trần Ngọc Thạch

Chuyển đổi số vì một Việt Nam thịnh vượng

Ông Hoàng Nam Tiến, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phần mềm FPT
Ông Hoàng Nam Tiến

Toàn cảnh Nguồn nhân lực Việt Nam và nguồn cung nhân tài Kỹ sư CNTT

Ông Hiroaki Shibata, Senior Manager, Navigos Search Japan Desk
Ông Hiroaki Shibata

Lộ trình thành công của ngành Dịch vụ Gia công xuất khẩu phần mềm

Bà Vicky Chan, Phó Chủ tịch kiêm Đại diện CN Nhật Bản, NashTech Nhật Bản
Bà Vicky Jiayu Chan

Xây dựng tính Bảo mật và Bền vững trong phát triển phần mềm

Ông Stanley Eu, Giám đốc Công ty Parasoft Khu vực Đông Nam Á
Ông Stanley Eu

Lễ ký kêt MOU giữa ISCO và VJC

Trao biểu trưng cảm ơn các nhà tài trợ
10:40 – 11:00

Nghỉ giải lao/Tham quan triển lãm

Chuyên đề 1: Hợp tác CNTT Việt – Nhật trong xu hướng công nghệ mới (AI, Blockchain, Big Data, AIoT, RPA…)

Báo cáo chuyên đề: Các xu hướng hợp tác nghiên cứu và phát triển AI giữa doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản” Ông Nguyễn Tuấn Đức, Giám đốc AimeNext,...
Read More
Ông Norihiko Muratake
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa
Ông Trương Minh Hiếu
Ông Nguyễn Trung Thành
Ông Nguyễn Tuấn Đức
12:00 - 13:30

Ăn trưa

Dịch vụ hỗ trợ của JETRO với Doanh nghiệp CNTT

Ông Yohei Arai, Giám đốc Mạng lưới Việt Nam, Jetro Hà Nội
Ông Yohei Arai

Chuyên đề 2: Phát triển nguồn nhân lực thông qua đào tạo CNTT cho người có nghiệp vụ

Chủ trì: Ông Norikiro Muratake, Phó Chủ tịch VJC, Tổng Giám đốc NTT Data Vietnam Khách mời: Ông Nguyễn Đoàn Hùng, Phó Chủ tịch VINASA, Viện trưởng VINASA Academy Ông...
Read More
Ông Norihiko Muratake
Ông Nguyễn Đoàn Hùng
Ông Takahiro Ohura
Ông Hideki Aso
Ông Bùi Trần Lượng
Ông Nguyễn Đức Hòe
Ông Nguyễn Khắc Nhật
15:05 - 15:15

Giải lao / Tham quan triển lãm

Chuyên đề 3: Nâng cao hiệu quả dịch vụ CNTT cho thị trường Nhật Bản

Chủ trì: Ông Nguyễn Tấn Minh, Phó Chủ tịch VJC, Phó Tổng Giám đốc GMO – Runsystem Khách mời: Ông Nguyễn Ích Vinh, Tổng Giám đốc Tinh Vân Outsourcing Ông...
Read More
Ông Nguyễn Tấn Minh
Bà Nguyễn Thị Thu Hằng
Ông Nguyễn Ích Vinh
Ông Nguyễn Phước Thuận

ĐỊA ĐIỂM

Trung tâm hành chính, Thành phố Đà Nẵng
24 Trần Phú, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng
024 35772336contact@vinasa.org.vn

CƠ QUAN BẢO TRỢ
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC
ĐƠN VỊ HỖ TRỢ
TÀI TRỢ BẠC
TÀI TRỢ ĐỒNG
ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH
BẢO TRỢ TRUYỀN THÔNG

The event on media