Diễn giả

Ông Lê Trung Chinh*

Phó Chủ tịch UBND Đà Nẵng

Ông Takeo NAKAJIMA

Trưởng đại diện JETRO Hà Nội

Ông Seiichi Ito

Phó Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Quốc tế, JISA

Ông Nguyễn Tấn Minh

Phó giám đốc công ty GMO-Z.com RUNSYSTEM JSC

Ông Lê Quang Lương

Tổng giám đốc, LUVINA

Bà Junko Kawauchi

Phó Chủ tịch, Ban Đối ngoại, Hiệp hội Công nghiệp Dịch vụ CNTT Nhật Bản (JISA)

Ông Hoàng Nam Tiến

Chủ tịch, FPT Software

Bà Vicky Jiayu Chan

Phó Chủ tich & Giám đốc quốc gia, NashTech Japan

Ông Norihiko Muratake

Director of NTT Data Vietnam

Ông Nguyễn Đoàn Hùng

Phó Chủ tịch VINASA, Viện trưởng VINASA Acadamy

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa

Chủ tịch, NAL Việt Nam

Ông Takahiro Ohura

Phó Tổng Giám đốc Japan Technical Software

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng

Tổng Giám Đốc, CMC Japan

Ông Trần Ngọc Thạch

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng

Ông Hideki Aso

Senior Vice President, INFOGRAM Inc

Ông Stanley Eu

Giám đốc Công ty Parasoft Khu vực Đông Nam Á

Ông Bùi Trần Lượng

Phó Tổng Giám đốc Luvina

Ông Nguyễn Ích Vinh

Tổng Giám đốc Tinh Vân Outsourcing

Ông Nguyễn Đức Hòe

Hiệu trưởng Trường Nhật Ngữ Đông Du

Ông Trương Minh Hiếu

Trưởng bộ phận R&D, FPT Đà Nẵng

Ông Yohei Arai

Giám đốc Mạng lưới Việt Nam, Jetro Hà Nội

Ông Nguyễn Khắc Nhật

Phó Tổng Giám đốc CodeGym

Ông Nguyễn Trung Thành

Chủ tịch Công ty Sota Tek

Ông Nguyễn Tuấn Đức

Giám đốc AimeNext, VNEXT Holding

Ông Hiroaki Shibata

Senior Manager, Navigos Search Japan Desk

Ông Nguyễn Phước Thuận

Trưởng bộ phận phát triển Div.SSU3, Hybrid Technologies Việt Nam